Email: info@seedmarketing.co.za

 

Please take note that prices only valid if stock is on hand when order is placed.

Delivery charges not included in prices, arrangements must be made for delivery by yourself.

 

Neem asb kennis dat pryse alleenlik geldig is indien vooraad op hande is wanneer bestelling geplaas word.

Aflewering is nie by die pryse ingesluit nie, reelings moet deur u self getref word vir aflewering.